Elroni ratta ja rongi kombineerimise arvamusuuring

Elroni ratta ja rongi kombineerimise arvamusuuring

Viilup Uuringud viis Elroni tellimusel läbi arvamusuuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada eelkõige rongiga liiklejate ootused ja kogemused rongi ning ratta kombineerimisel.

Arvamusuuring viidi läbi perioodil 19.12.2021 kuni 14.01 2022. Küsitlusele vastas veebi teel 1450 inimest ning valimis olid esindatud ligi 30 omavalitsuse esindajad, kes on viimase 5 aasta jooksul sõitnud rongi ja/või rattaga.
 
Rongi ja ratast kombineerivad loomulikult vähem need, kes kasutavad ratast pigem matkamiseks või sportimiseks ning kelle jaoks rongijaamad asuvad kodust või soovitud sihtkohtadest kaugel või nad kasutavadki ratast ainult kodulähistel. Samas kolmandik vastajatest tõi mitte-kombineerimise põhjusena välja, et ratta rongi kaasa võtmine on ebamugav ning neljandik märkis, et pole kindel, kas mahub rattaga rongile.
 
Peamise ratta ja rongi kombineerimise põhjusena toodi välja sobiv liiklusvõrgustik, millele vastas 50% täpsustusega, et rongid sõidavad kohtadesse või kohtade lähedusse, kuhu on vaja minna. 41% kombineerivad ratast ja rongi, sest peavad sellist liikumisviisi keskkonnasõbralikuks. Reisijate jaoks on ratta ja rongi kombineerimise puhul eelisteks ka kiirus, ratta kaasa võtmise mugavus ja olemasolev rattatee rongijaamani. Rongi ja ratast kombineerivad oluliselt enam need, kes kasutavad ratast igapäevasteks asjaajamisteks või tööle ja kooli minekuks.
 
Uuringust ilmnes, et liiklejad ootavad võimalust osta rattapilet ette (lausa 61% avaldasid seda soovina) ning ka sagedased reisijad mõistavad, et rongide ruumipuuduse ennetamiseks on vajalikud lisaarendused veebikeskkonnas. Uuringus küsiti ka rattapileti kehtestamise kohta kuid suurem osa vastajatest ei osanud öelda, kas rattapileti kehtestamine on mõjutanud rongiga liiklemist. Samas aga toodi välja, et reisijatel on nüüd rohkem ruumi.
 
Rattaga liiklejad ootavad omavalitsuselt sobivamate ja turvalisemate rattateede võrgustikku raudteejaamani ning suletud ruumiga ja/või videovalvega rattaparklat. Erinevates omavalitsustes on ootused aga ka veidi erinevad – näiteks Tallinnas on keskmisest olulisem turvaline ratta- ja kergliiklustee ning Narvas suletud videovalvega rattaparkla.
 
19. aprillil 2022 toimus virtuaalseminar „Rongid ja rattad“, kus tutvustati kohalike omavalitsuste esindajatel arvamusuuringu tulemusi ning räägiti Elroni tulevikuplaanidest seoses ratta ja rongi kombineerimisega. Transpordiameti liikuvuse kavandamise osakonna liikuvusekspert esines ettekandega „Rong kui multimodaalse liikuvuse selgroog“.

Loe veel Elroni lehelt →