Uuring paindliku töökorralduse, kaugtöö ja digitaliseerimise teemal

Viilup Uuringud viis Tööandjate Keskliidu tellimusel tööandjate hulgas läbi uuringu, et kaardistada digitaliseerimisest tulenevad probleemid töösuhetes ja pakkuda vajalikud lahendused poliitikaettepanekuteks 

Video valmis rahvusvahelise koostööprojekti Norway Grants „Facilitated access to work through flexible work“ raames.

Video: Anre Kuldja

EXPO 2020 tagasiside uuring

Uuringu eesmärgiks oli teada saada Dubai EXPO 2020-l osalenud Eesti paviljoni toetanud partnerite rahulolu ja soove seoses korralduse ja paviljoniga. Viilup Uuringud  viis partneritega läbi 6 süvaintervjuud ja 32 telefoni- ja veebi-intervjuud.

Elroni ratta ja rongi kombineerimise arvamusuuring

Viilup Uuringud viis Elroni tellimusel läbi arvamusuuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada eelkõige rongiga liiklejate ootused ja kogemused rongi ning ratta kombineerimisel.

Lühidalt uuringutest: fookusgrupid

Fookusgrupi-intervjuud on kvalitatiivsel meetodil läbiviidav uuring. Fookusgruppe on võimalik läbi viia nii silmast-silma uuringuna kui ka online-uuringuna ja nii era- kui äriklientide hulgas.

 

Fookusgrupi uuringu valiku vajaduse aluseks on soov põhjalikumalt aru saada klientide või potentsiaalse sihtrühma käitumisest, arusaamadest ning hoiakutest. Fookusgrupp tugineb avatud vastustega vestluskavale, millega läbitakse teatud hulk teemasid ning vastajaid julgustatakse vastama kindlasti ka “miks?” küsimustele, et saada teada just erinevaid tagamaid teemadele vastustes.