Firmast

Viilup Uuringud OÜ on väike uuringufirma, kes teeb koostööd Eesti, Baltikumi ja Euroopa suurimate online paneelide omanike, telefoni-intervjuude keskuste, elanikkonna küsitlejate ning erinevate riikide spetsialistidega, kes töötavad projektipõhiselt. Kõik koostööpartnerid on vähemalt 10-aastase uuringute alase kogemusega andmetöötluses, analüüsil või uuringute aruandluse koostamisel. Kõikide koostööpartneritega on Viilup Uuringud OÜ'l pikaajaline koostöö. Kõik ankeedid tõlgib kohalikku keelde vastava emakeelega inimene ning kõik fookusgrupid ja süvaintervjuud viivad läbi osalejatega sama emakeelega inimesed. Tänu madalatele püsikuludele ning pikaajalise kogemusega spetsialistidele on võimalik turu-uuringuid pakkuda klientidele aja- ja investeeringute mahtusid säästvalt.

 

Esmane konsultatsioon uuringu temaatika ja metoodika valimisel on tellijatele tasuta. Uuringute teemal arutlemiseks ja pakkumise küsimiseks palun kirjuta või helista.

Võta meiega ühendust

Liis Soome

Uuringute läbiviija on Liis Soome, kes on töötanud 8 aastat turunduses (sh. turundusosakonna juhina) ja alates 2009. aastast tegelenud sihtrühma analüüside ja turu uuringute läbi viimisega. Liis on omandanud magistrikraadi (MA) TTÜ majandusteaduskonnas turundusele spetsialiseerumisega.

Liis on kasutanud erinevaid uuringute meetodeid: CAWI (veebi-intervjuud), CATI (telefoni-intervjuud), CAPI/PAPI (silmast silma küsitlused), Mystery Shopping (ostumüsteerium), In-hall testid (tootetestid), fookusgrupid, süvaintervjuud, ostukoha vaatlused, psühhofüsioloogilised uuringud (pilgu- ja emotsioonide testid). 

Kontaktid:
e-mail: liis@viilup-uuringud.ee
mobiil: +372 5330 0154