UURINGUTE LÄBIVIIMISE MEETODID

KVALITATIIVSED UURINGUD

 • Fookusgrupid (sh. online fookusgrupid)
 • Süvaintervjuud tarbijate ja ekspertidega
 • Ostumüsteeriumid

KVANTITATIIVSED UURINGUD

 • Veebiintervjuud (online uuringud, sh online paneelis)
 • Telefoniintervjuud 
 • Silmast silma personaalintervjuud
 • In-hall testid

UURINGUD

Tuntus, kuvand, hoiakud, suhtumine, tarbimiskogemus, positsioneerimine
Märkamine, meenumine, sõnumist arusaamine, sobivus sihtrühmale, efektiivsus
Ostuprotsessi vaatlus, ostukohtade ja teeninduse hindamine
Maitse-/lõhna- jm. testid, toote- või teenusearenduse (ka veebilehed) testid, pakenditestid
Töötajate ja klientide rahulolu, soovitusindeks
Etnograafilised uuringud, erinevate uuringute integreerimine
element

NÄITEID LÄBIVIIDUD UURINGUTEST

Iga seitsmes inimene plaanib sel aastal kinnisvaratehingut

Kuigi suuremate ostutehingute planeerimisel ollakse praegu pigem ettevaatlik, huvitab kinnisvara valdkonna ja turu hindadega kursisolemine enamikke Eesti inimesi. ...
Loe uuringu tulemustest

Maa-ameti kaardirakendust kasutab iga kolmas Eesti elanik

Veebiküsitluse eesmärk oli teada saada Maa-ameti kaardirakenduse tuntus ja kasutamise eesmärgid. ...
Loe uuringu tulemustest

Uuring: tervisekriisi tulemusena on meil „enne ja peale tervisekriisi töökorraldus“

Viilup Uuringud viis tööandjate hulgas läbi uuringu, et selgitada välja tervisekriisiga seotud probleemid eelkõige tööandja vaates ja välja töötada lahendusettepanekud. ...

Loe uuringu tulemustest
 • Maine ja kommunikatsiooni uuring, kindlustus (fookusgrupid, sügis 2022)
 • Klientide rahulolu-uuring, telekommunikatsioon (telefoni-intervjuud, sügis 2022)
 • Tööinspektsiooni infotelefoni rahulolu-uuring (telefoni-intervjuud, suvi 2022)
 • Seeniorkodu uuring, arendaja (online uuring, kevad 2022)
 • Expo 2020 tagasiside uuring (süvaintervjuud, telefoni-intervjuud, kevad 2022)
 • Ratta ja rongi kombineerimise uuring, logistikafirma (online uuring, talv 2021-2022)
 • Reklaamikampaania järeluuring, toiduainetööstus (veebi-intervjuud, suvi 2020)
 • Noorte arvamuste ja soovide uuring, telekommunikatsioon (online fookusgrupid, kevad 2020)
 • Ettevõtetes otsustajate hulgas teenustele soovide uuring, kindlustus (süvaintervjuud, kevad 2020)
 • Koolide internetiühenduste uuring, riiklik (veebi-intervjuud ja telefoni-intervjuud ning intervjuud, kevad 2020)
 • Uuendusliku maitse ja kontseptsiooniga toodete uuring, toiduainetööstus (fookusgrupid, talv 2020)
 • Äriklientide rahulolu uuring, renditeenused (telefoni-intervjuud, talv 2020)
 • Patendi kinnitamisega seotud kaubamärgi uuring, meelelahutus (veebi-intervjuud, talv 2019)
 • Noorte ettevõtluse ja ettevõtlikkuse uuring, sihtasutus (telefonitsi ja silmast-silma küsitlus ning fookusgrupid, sügis 2019)
 • Omavalitsuste ja arenduskeskuste esindajate ootused koostööprogrammile, riiklik (fookusgrupid, sügis 2019)
 • Planeeritava innovaatilise toote turule toomisega seoses tarbijaskonna ja toote potentsiaali uuring, elektriseadmete tootmine (veebi-intervjuu, sügis 2019)
 • Turule toodud uue toote tuntus, kuvand, hoiakud ja ootused tootele, joogitööstus (veebi-intervjuud, sügis 2019)
 • Ühe tooterühma pakendiarendusega seotud uuring, toiduainetööstus (fookusgrupid, suvi 2019)
 • Uue jaekaubandusketi lansseerimisega seotud kuvand ja hoiakud, reklaamiagentuur (veebi-intervjuud, kevad 2019)
 • teatud teenuse tarbijate hulgas UI/UX testid, meelelahutusvaldkond (süvaintervjuud, kevad 2019)
 • Kuvandi temaatikaga seotud uuring, telekommunikatsioon (veebi-intervjuud, fookusgrupid, kevad 2019)
 • Sclerosis Multiplex seadusandluse, ravimite, keskuste jne. kaardistus, ravimifirma (kirjutuslaua uuring, veebi-intervjuud, süvaintervjuu sügis 2018/talv 2019)
 • Teenusepaketi valik, telekommunikatsioon (fookusgrupid, sügis/talv 2018)
 • Brändi ja kommunikatsiooni uuring, finantsvaldkond (fookusgrupid Eestis ja Lätis, sügis 2018)
 • Brändi ja kommunikatsiooni uuring, kindlustus (fookusgrupid, sügis 2018)
 • Ühe telekommunikatsiooni firma brändi uuring (veebi-intervjuud, sügis 2018)
 • Töötajate soovid ja rahulolu, logistika (fookusgrupid, sügis 2018)
 • Turu olukorra kaardistamine enne brändi lansseerimist, meelelahutus (veebi-intervjuud, suvi 2018)
 • Brändi ja kommunikatsiooni uuring, finantsv(fookusgrupid ja veebi-intervjuud, kevad/suvi 2018)
 • Äriklientide soovid teenustele, finants (fookusgrupid, kevad 2018)
 • Tarbijate ootuste ja soovide hindamine, joogitööstus (fookusgrupid; kevad 2018)
 • Klientide ootused, soovid ja rahulolu ning kommunikatsiooni soovitused – koostöös PR spetsialistiga, katusorganisatsioon (fookusgrupid ja süvaintervjuud; talv/kevad 2018)
 • Piiriäärse elanikkonna hoiakud fookusega smuugeldamise, kuid ka teiste ühiskondlike teemade suhtes (fookusgrupid; silmast-silma intervjuud; talv 2018)
 • Ühe brändi uuendamisega seotud uuring, telekommunikatsioon (fookusgrupid, talv 2017)
 • Brändi ja kommunikatsiooni uuring, kütuse valdkond (fookusgrupid ja veebi-uuring; sügis/talv 2017)
 • Teatud teenusega seotud eelistused, suhtumine ja soovid, telekommunikatsiooni valdkond (veebi-intervjuud, suvi 2017)
 • Brändi pakkumistega seotud uuring, telekommunikatsioon (fookusgrupid, suvi 2017)
 • Grantide programmide hindamine (fookusgrupid ja süvaintervjuud, suvi 2017)
 • Veebikeskkonna hindamine tarbijakogemuse vaatest, meelelahutu (fookusgrupid, kevad 2017)