UURINGUD

Tuntus, kuvand, hoiakud, suhtumine, tarbimiskogemus, positsioneerimine
Märkamine, meenumine, sõnumist arusaamine, sobivus sihtrühmale, efektiivsus
Ostuprotsessi vaatlus, ostukohtade ja teeninduse hindamine
Maitse-/lõhna- jm. testid, toote- või teenusearenduse (ka veebilehed) testid, pakenditestid
Töötajate ja klientide rahulolu, soovitusindeks
Etnograafilised uuringud, erinevate uuringute integreerimine
element

UURINGUTE LÄBIVIIMISE MEETODID

Kvalitatiivsed uuringud

 • Fookusgrupid
 • Süvaintervjuud tarbijate ja ekspertidega
 • Ostumüsteeriumid
 • Psühhofüsioloogilised uuringud

Kvantitatiivsed uuringud

 • Veebiintervjuud
 • Telefoniintervjuud 
 • Silmast silma personaalintervjuud
 • In-hall testid

NÄITEID LÄBIVIIDUD UURINGUTEST

 • Reklaamikampaania järeluuring, toiduainetööstus (veebi-intervjuud, suvi 2020)
 • Noorte arvamuste ja soovide uuring, telekommunikatsioon (online fookusgrupid, kevad 2020)
 • Ettevõtetes otsustajate hulgas teenustele soovide uuring, kindlustus (süvaintervjuud, kevad 2020)
 • Koolide internetiühenduste uuring, riiklik (veebi-intervjuud ja telefoni-intervjuud ning intervjuud, kevad 2020)
 • Uuendusliku maitse ja kontseptsiooniga toodete uuring, toiduainetööstus (fookusgrupid, talv 2020)
 • Äriklientide rahulolu uuring, renditeenused (telefoni-intervjuud, talv 2020)
 • Patendi kinnitamisega seotud kaubamärgi uuring, meelelahutus (veebi-intervjuud, talv 2019)
 • Noorte ettevõtluse ja ettevõtlikkuse uuring, sihtasutus (telefonitsi ja silmast-silma küsitlus ning fookusgrupid, sügis 2019)
 • Omavalitsuste ja arenduskeskuste esindajate ootused koostööprogrammile, riiklik (fookusgrupid, sügis 2019)
 • Planeeritava innovaatilise toote turule toomisega seoses tarbijaskonna ja toote potentsiaali uuring, elektriseadmete tootmine (veebi-intervjuu, sügis 2019)
 • Turule toodud uue toote tuntus, kuvand, hoiakud ja ootused tootele, joogitööstus (veebi-intervjuud, sügis 2019)
 • Ühe tooterühma pakendiarendusega seotud uuring, toiduainetööstus (fookusgrupid, suvi 2019)
 • Uue jaekaubandusketi lansseerimisega seotud kuvand ja hoiakud, reklaamiagentuur (veebi-intervjuud, kevad 2019)
 • teatud teenuse tarbijate hulgas UI/UX testid, meelelahutusvaldkond (süvaintervjuud, kevad 2019)
 • Kuvandi temaatikaga seotud uuring, telekommunikatsioon (veebi-intervjuud, fookusgrupid, kevad 2019)
 • Sclerosis Multiplex seadusandluse, ravimite, keskuste jne. kaardistus, ravimifirma (kirjutuslaua uuring, veebi-intervjuud, süvaintervjuu sügis 2018/talv 2019)
 • Teenusepaketi valik, telekommunikatsioon (fookusgrupid, sügis/talv 2018)
 • Brändi ja kommunikatsiooni uuring, finantsvaldkond (fookusgrupid Eestis ja Lätis, sügis 2018)
 • Brändi ja kommunikatsiooni uuring, kindlustus (fookusgrupid, sügis 2018)
 • Ühe telekommunikatsiooni firma brändi uuring (veebi-intervjuud, sügis 2018)
 • Töötajate soovid ja rahulolu, logistika (fookusgrupid, sügis 2018)
 • Turu olukorra kaardistamine enne brändi lansseerimist, meelelahutus (veebi-intervjuud, suvi 2018)
 • Brändi ja kommunikatsiooni uuring, finantsv(fookusgrupid ja veebi-intervjuud, kevad/suvi 2018)
 • Äriklientide soovid teenustele, finants (fookusgrupid, kevad 2018)
 • Tarbijate ootuste ja soovide hindamine, joogitööstus (fookusgrupid; kevad 2018)
 • Klientide ootused, soovid ja rahulolu ning kommunikatsiooni soovitused – koostöös PR spetsialistiga, katusorganisatsioon (fookusgrupid ja süvaintervjuud; talv/kevad 2018)
 • Piiriäärse elanikkonna hoiakud fookusega smuugeldamise, kuid ka teiste ühiskondlike teemade suhtes (fookusgrupid; silmast-silma intervjuud; talv 2018)
 • Ühe brändi uuendamisega seotud uuring, telekommunikatsioon (fookusgrupid, talv 2017)
 • Brändi ja kommunikatsiooni uuring, kütuse valdkond (fookusgrupid ja veebi-uuring; sügis/talv 2017)
 • Teatud teenusega seotud eelistused, suhtumine ja soovid, telekommunikatsiooni valdkond (veebi-intervjuud, suvi 2017)
 • Brändi pakkumistega seotud uuring, telekommunikatsioon (fookusgrupid, suvi 2017)
 • Grantide programmide hindamine (fookusgrupid ja süvaintervjuud, suvi 2017)
 • Veebikeskkonna hindamine tarbijakogemuse vaatest, meelelahutu (fookusgrupid, kevad 2017)