Maa-ameti digitaalsete kaardirakenduste uuring

Septembris toimus 515 vastajaga veebi-uuring 16-74-aastase Eesti elanikkonna hulgas. Sooviks oli teada saada, milliseid digitaalseid kaardirakendusi ning millistel eesmärkidel kasutatakse ning samuti uuriti rahulolu Maa-ameti kaardirakendustega. 

Seeniorkodu uuring

Uuringus sai küsitletud nii eakaid kui ka nooremaid inimesi, kes võiks eakamale sugulasele seeniorkodu valida.

Loomulikult selgus, et eakad soovivad vananeda väärikalt.  Näiteks erinevalt nooremate sugulaste arvamusest on vähe neid vanureid, kes tahaks olla mitmekesi toas. Meditsiiniline pidev järelevalve on samuti olulisem noorematele kui eakamatele endile. Eakamad ise peavad olulisemaks erinevaid tegevusi majas ja selle lähistel ning oodatakse, et lähedaste külastus ja muu suhtlus nendega oleks tehtud lihtsaks.

Lühidalt uuringutest: klientide rahulolu-uuringud

Klientide rahulolu saab uurida nii eraklientidelt kui äriklientidelt.  Väga populaarseks on saanud eraklientide puhul sellised tagasiside uuringud, kus palutakse tagasisidet viimasele külastusele või üldiselt küsitakse rahulolu ostetud toodetega, poega jne. Neid tihtipeale viivad läbi ettevõtted ise ja ka analüüsivad tulemusi ise. Ka äriklientidelt tagasiside küsimine on tihtipeale ettevõtte enda (turunduse) töötajate poolt läbiviidav (veebi-)uuring.

Kas siis ise teha või tellida?