Maa-ameti digitaalsete kaardirakenduste uuring

Maa-ameti digitaalsete kaardirakenduste uuring

Septembris toimus 515 vastajaga veebi-uuring 16-74-aastase Eesti elanikkonna hulgas. Sooviks oli teada saada, milliseid digitaalseid kaardirakendusi ning millistel eesmärkidel kasutatakse ning samuti uuriti rahulolu Maa-ameti kaardirakendustega. 

Selgus, et kõige tuntum ja enim kasutatud digitaalne kaardirakendus on Google Maps (96% teab ja 94% kasutab). Waze on tuntuselt ja kasutuselt teisel kohal (63% teab ja 50% kasutab) ning kolmandal on Maa-ameti kaardirakendused (44% teab ja 32% kasutab).

Google Mapsi ja Waze kasutatakse peamiselt teekonna leidmiseks sihtkohta ja need kaks on ka kõige sagedamini ja peamiselt mobiilsest seadmest kasutatavad kaardirakendused. Maa-ameti kaardirakenduse puhul tundub peamiseks põhjuseks katastripiiride teada saamine ja objekti väljanägemise vaatamine. Tüüpiliselt kasutatakse Maa-ameti kaardirakendust üks kuni mitu korda aastas ning seda kasutatakse valdavalt arvutis. 

Maa-ameti kaardirakendust kasutanud vastajatelt küsiti nende rahulolu kaardirakendusega, kus 1 tähendas, et pole üldse rahul ja 5, et on väga rahul.  Üldine rahulolu Maa-ameti kaarditeenustega üpris kõrge – hinnangu 4 või 5 (st rahul) on andnud 69% ehk valdav enamus kasutajatest (keskmine hinnang 4,0). 

Eelkõige ollakse rahul järgmiste aspektidega (4 või 5 hinnangu saanud): andmete kvaliteet (76%), andmekihtide piisav valik (71%), kaardirakenduse kasutajasõbralikkus (64%), laadimiskiirus (63%), andmete leidmise lihtsus (62%) ja lisafunktsioonide piisavus (58%). Kõige vähem osati anda hinnanguid kaarditoele ja juhendmaterjalidele (24% ei osanud hinnata).