Seeniorkodu uuring

Seeniorkodu uuring

Uuringus sai küsitletud nii eakaid kui ka nooremaid inimesi, kes võiks eakamale sugulasele seeniorkodu valida.

Loomulikult selgus, et eakad soovivad vananeda väärikalt.  Näiteks erinevalt nooremate sugulaste arvamusest on vähe neid vanureid, kes tahaks olla mitmekesi toas. Meditsiiniline pidev järelevalve on samuti olulisem noorematele kui eakamatele endile. Eakamad ise peavad olulisemaks erinevaid tegevusi majas ja selle lähistel ning oodatakse, et lähedaste külastus ja muu suhtlus nendega oleks tehtud lihtsaks.

Lisaks eelnimetatule on seeniorkodu puhul oluliseks teemaks ka selle eest makstav hind.  Kuigi nooremad (sealhulgas eriti naised) on hoiaku mõttes valmis oma eakaid sugulasi toetama, siis kas teadmatusest seeniorkodude hindade osas või võimaluste puudumisel ei ole need toetatavad summad üldjuhul kuigi suured. Küsitlus sai viidud läbi mai kuus ehk siis enne kui hakati poliitiliselt arutama eakate hooldekodude hindasid.