logo

Paindliku töökorralduse uuring

Eesti Tööandjate Keskliidu tellimusel sai läbi viidud paindliku töökorralduse uuring, milles uuriti ka kaugtöö, digitaliseerumise ja tervisekriisi mõju kohta töökorraldusele. Mitmed vastajad tõid välja, et praegune tervisekriis on avaldanud suurt mõju kaugtöökohtade tekkele või suurendamisele ning suurendanud vajadust ettevõtte digitaliseerimise protsesside kiirendamiseks.

Lühidalt uuringutest: telefoni-intervjuud

Telefonitsi intervjueeritakse nii eraisikuid kui ettevõttete esindajaid. Ettevõtete küsitlemisel kõige tüüpilisemalt kasutatav meetod, kuna nende hulgas veebi-intervjuudele vastamise protsent on madal. 

Koroonaaja uuringute eripärad

Viimase paari aasta jooksul on loomulikult palju vähem olnud silmast-silma uuringuid. See tähendab, et vähem on läbi viidud nii kvantitatiivseid küsitlusi kaubanduskeskustes (nt. maitsetestid, exit-uuringud), tänaval ja inimeste kodudes, kuid lisaks ka kvalitatiivsed (fookusgrupid, süvaintervjuud) uuringud on kolinud rohkem internetti.