Äritarkvara uuring

Äritarkvara uuring

Brändiuuringu eesmärk oli uurida raamatupidajate, finantsjuhtide ja tegevjuhtide teadlikkust ning eelistusi äritarkvarade osas. Uuring sai läbi viidud interneti- ja telefon-intervjuudena, mis on äriklientide uuringu puhul ka küllaltki tavapärane. 

Kõige olulisemana võib mainida, et äritarkvarade valik on väga lai nii raamatupidamise, müügihalduse, personalihalduse kui muude funktsioonide kasutamiseks. Võib isegi öelda, et tänu võimalusele mujalt maailmast tarkvarasid kasutusele võtta on see valdkond tugevama konkurentsiga kui paljud teised valdkonnad. Samas eristuvad selgelt mõned enim kasutatavad ja tuntumad tarkvarad. Need omakorda on erinevad tulenevalt ettevõtte suurusest ja ka tegutsemise valdkonnast. Uuringus keskenduti eraldi ka Standard Books’ile, mis on nii tuntuselt kui kasutuse määralt vastajate hulgas väga kõrgel kohal. 
 
Valdav osa uuringus osalenutest on oma praeguse äritarkvaraga nii rahul, et ei oleks valmis seda vahetama ning võrreldes 2017. aastaga on isegi vähenenud valmisolek teisi äritarkvarasid praegusega asendada. Tarkvara vahetamist mõjutavad nii hind, kasutamise lihtsus, sobiv funktsionaalsus kui ka abivalmis klienditeenindus.